Co přepravujeme

– celovozové i dílčí zásilky od 100 kilogramů do 24 tun

– ADR tovar