Garantujeme

  • orientaci na zákazníka a jeho potřeby
  • zodpovědný přístup
  • dobrou komunikaci a možnost spojení s týmem společnosti KASAI i mimo pracovní dny a hodiny
  • vypracovaný efektivní systém přepravy
  • monitoring vozidel systémem GPS
  • doručení ve stanoveném termínu
  • včasné a bezproblémové splacení přepravného dodavatelům