REVIZNÍ ČINNOST

revize a kontroly vyhrazených plynových zařízení

  • revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení včetně středotlakých parních kotlů IV. třídy
  • odborné prohlídky kotelen dle vyhl. č. 91/93 Sb.
  • školení obsluhy vyhrazených plynových a tlakových zařízení včetně osob odpovědných za  provoz těchto zařízení
  • přípravné kurzy uchazečů o topičský průkaz středotlakých parních kotlů IV. třídy

    technická pomoc při provozu vyhrazených plynových a tlakových zařízení – zpracování příslušné technické dokumentace, odborné konzultace

    servis a údržba regulačních stanic plynu

    provádění oprav a kalibrací deformačních tlakoměrů

Pro více informací a osobní konzultaci kontaktujte Radima Doležela.